Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
MEVZUAT-YÖNETMELİK

Ana Resimler: star.png TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV YÖNETMELİĞİ (05.11.2018) Ana Resimler: warn.png

Ana Resimler: star.png TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (26.04.2014) 

Ana Resimler: star.png KLİNİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİ (25.06.2014)

Ana Resimler: star.png GAÜN HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ (08.12.2015)

Ana Resimler: star.png GAÜN AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

Ana Resimler: star.png ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI-2014 (ÇEP)  

Ana Resimler: star.png GAÜN TIP FAKÜLTESİ STAJYER VE İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ (03.03.2016)  

Ana Resimler: star.png GAÜN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR PROJELERİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

Ana Resimler: star.png TIP EĞİTİMİ KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png MÜFREDAT GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png ÖZ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png PROGRAM DEĞERLENDİRME VE STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ (31.07.2018)

Ana Resimler: star.png MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (30.11.2018) Ana Resimler: warn.png

 

 

YÖK

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı ve Güncel Bilgi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat;jsessionid=0567F13AB3933D20A386C5B0DFC8176D

Detaylı ve Güncel Bilgi: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Default.aspx